0
محتوای نکلیف به انگلیسی
Vocab-Industries-17OstadEnglish

درس هفدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس هفدهم لغات صنعتی و تجاری بازرگانی انگلیسی معنی لغت ویران کردن، خراب کردن/ ویرانی، خرابی 1-Demolish Demolition انطباق 2-Compliance دستیار، معاون، یاور 3-Assistant تهویه کردن/ تهویه 4-Ventilate Ventilation مناقصه 5-Tender ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز