0
محتوای نکات گرامری جملات شرطی نوع سوم
ConditionalSentencesPastUnrealOstadEnglish-min

آموزش جملات شرطی نوع سوم در زبان انگلیسی

 Conditional Sentences Past Unreal آموزش جملات شرطی نوع سوم (گذشته غیر واقعی) جملات شرطی نوع سوم در زبان انگلیسی درباره گذشته خیالی به کار می روند. گذشته ای که اتفاق نیفتاد. این نوع جملات (جملات شرط نوع سوم) برای بیان تاسف ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز