0
محتوای نمونه سوال شرطی نوع دوم
ConditionalSentencesPresentUnrealOstadEnglish

آموزش جملات شرطی نوع دوم در زبان انگلیسی

 Conditional Sentences Present Unreal آموزش جملات شرطی نوع دوم (حال غیر واقعی) در این مقاله به آموزش جملات شرطی نوع دوم در زبان انگلیسی میپردازیم : جواب شرط جمله شرط شکل ساده فعل+ would+ فاعل گذشته ساده یا استمراری + فاعل ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز