0
محتوای نقل قول های انگلیسی
IndirectSpeechDirectOstadEnglish

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی

Indirect speech & Direct  نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی در این مقاله به بررسی نقل قول مستقیم و نقل قول غیر مستقیم در انگلیسی میپردازیم: هنگامی که بخواهیم گفته کسی را نقل کنیم، می توانیم این ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز