0
محتوای نظریه ی حادثه در زبانشناسی
VoghooZabanOstadEnglish

زبان چگونه و چه موقع به وجود آمد؟

زبان چگونه و چه موقع به وجود آمد؟ امید دیگری هم در رابطه با پاسخ به پرسش زبان چگونه و چه موقع به وجود آمد؟ در آموزش ترجمه انگلیسی وجود دارد که با امید پی بردن به وضعیت زبان در ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز