0
محتوای نظریه ی اسکینر
ManshaZabanOstadEnglish

زبان از کجا آمده است ؟

زبان از کجا آمده است؟ در مبحث آموزش ترجمه انگلیسی به این نکته می رسیم که اصلا زبان از کجا آمده است و چگونه وارد ذهن ما می شود؟ در گذشته های دور، مردم تمایل به قبول این نظریه داشتند ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز