0
محتوای نسبت های فامیلی به انگلیسی
family1OstadEnglish

مکالمات اعضای خانواده به زبان انگلیسی | Family Members

https://ostadenglish.com/demo/speaking/FamilyMembers.mp4 در این بخش به آموزش مکالمه انگلیسی درمورد اعضای خانواده پرداخته می شود. این مکالمات شامل معرفی اعضای خانواده، نسبت های فامیلی همراه با مثال به زبان انگلیسی می باشد. سعی شده است تمام تلفظ های جملات برای شما ...