09190865935
0
محتوای مکالمات انگلیسی در کلاس درس
ClassroomActionsOstadEnglish

مکالمات در کلاس درس به زبان انگلیسی قسمت ۲ | The Classroom

در این بخش به آموزش مکالمات روزمره در کلاس درس پرداخته می شود. این مکالمات و کارهای کلاسی شامل پرسش اسم، نشستن، گوش دادن، پاسخ دادن، پاک کردن، نوشتن، کار گروهی به زبان انگلیسی می باشد. سعی شده است تمام ...
ClassroomSpeakingOstadEnglish

مکالمات در کلاس درس به زبان انگلیسی | The Classroom

در این بخش به آموزش مکالمات روزمره در کلاس درس به زبان انگلیسی پرداخته می شود. این مکالمات شامل معرفی اشخاص موجود در کلاس، اشیاء موجود در کلاس همراه با مثال به زبان انگلیسی می باشد. سعی شده است تمام ...