0
محتوای مکالمات انگلیسی در کلاس درس
ClassroomActionsOstadEnglish

مکالمات در کلاس درس به زبان انگلیسی قسمت ۲ | The Classroom

https://ostadenglish.com/demo/speaking/ClassroomActions.mp4 در این بخش به آموزش مکالمه زبان انگلیسی در کلاس درس پرداخته می شود. این مکالمات و کارهای کلاسی شامل پرسش اسم، نشستن، گوش دادن، پاسخ دادن، پاک کردن، نوشتن، کار گروهی به زبان انگلیسی می باشد. سعی شده است ...
ClassroomSpeakingOstadEnglish

مکالمات در کلاس درس به زبان انگلیسی | The Classroom

https://ostadenglish.com/demo/speaking/TheClassroomOstadEnglish.mp4 در این بخش به آموزش مکالمه انگلیسی در کلاس درس پرداخته می شود. این مکالمات شامل معرفی اشخاص موجود در کلاس، اشیاء موجود در کلاس همراه با مثال به زبان انگلیسی می باشد. سعی شده است تمام تلفظ های ...