0
محتوای معنی افعال بی قاعده
IrregularVerbsOstadEnglish

سه قسمت مهم ترین افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

Irregular verbs افعال بی قاعده سه قسمت مهم ترین افعال بی قاعده در انگلیسی بررسی 3 بخش از کاربردی ترین و مهم ترین افعال بی قاعده در گرامر زبان انگلیسی:   اسم مفعول (قسمت سوم فعل) گذشته ساده حال ساده ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز