0
محتوای مراحل فراگیری زبان مادری
VariableOstadEnglish

متغیر جنسیت در تحقیقات زبان شناسی

مقوله ی متغیر جنسیت در تحقیقات زبان شناسی متغیر جنسیت در تحقیقات زبان شناسی و آموزش ترجمه انگلیسی : در گذشته، بسیاری از زبان شناسان، علی رغم تعهدی که داشتند چندان به موضوع جنسیت توجه نداشته اند. شاید به این ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز