09190865935
0
محتوای مذاکره به انگلیسی
Vocab-Industries-10OstadEnglish

درس دهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس دهم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی معنی لغت راه اندازی کردن، به راه انداختن 1-Launch مذاکره 2-Negotiation اضافه کار 3-Overtime برون مرز، خارج از کشور، ورا دریا 4-Overseas (برای تعمیر) ...
ProductOstadEnglish

صحبت درباره ی خرید محصولات به زبان انگلیسی

صحبت درباره ی خرید محصولات به زبان انگلیسی: در این بخش از مکالمات تجاری به موضاعاتی که راجع به خرید محصولات یک شرکت مرتبط می شود میپردازیم، آموزش های این قسمت عبارت است از:خدمات پس از فروش، ضرر و سود ...