0
محتوای مدیرعامل به انگلیسی
Vocab-Industries-2OstadEnglish

درس دوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس 2 لغات صنعتی و تجارتی در زبان انگلیسی   معنی لغت استخدام کردن / استخدام / کارفرما 1- Employ / Employment/ Employer رئیس 2- Boss دلال / واسطه 3- Middleman ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز