0
محتوای مثال برای زمان حال کامل
PresentPerfectTenseOstadEnglish

آموزش زمان حال کامل (ماضی نقلی) در زبان انگلیسی | Present Perfect Tense

عزیزان استاد انگلیسی سلام! در این قسمت از آموزش گرامر زبان انگلیسی به بررسی زمان حال کامل یا همان ماضی نقلی میپردازیم.   زمان حال کامل ماضی نقلی در زبان انگلیسی زمان حال کامل (ماضی نقلی) Present Perfect Tense زمان ...