0
محتوای مترجم شفاهی
HerfeTarjomeOstadEnglish

حرفه در ترجمه ی شفاهی

حرفه در ترجمه شفاهی مطالعات ترجمه ی شفاهی در آموزش ترجمه انگلیسی از دیدگاه تاریخی و البته معاصر، اساسا به افرادی مربوط می شوند که ترجمه ی شفاهی حرفه ی آنهاست. حرفه در ترجمه ی شفاهی عرفا با صورت شغل ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز