0
محتوای ماه های سال به انگلیسی
CalendarOstadEnglish

تقویم انگلیسی | ماه های سال به زبان انگلیسی | روزهای هفته به انگلیسی | The Calendar

https://ostadenglish.com/demo/speaking/CalendarOstadEnglish.mp4 در این بخش به آموزش مکالمه زبان انگلیسی راجع به تقویم پرداخته می شود. این بخش شامل موارد زیر است:آموزش ماه های سال به زبان انگلیسی،  روزهای هفته به زبان انگلیسی و ...سعی شده است علاوه بر تلفظ های نوشتاری ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز