0
محتوای ماشین آلات به انگلیسی
Vocab-Industries-16OstadEnglish

درس شانزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس شانزدهم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی معنی لغت فراخواندن 1-Recall اولویت، برتری 2-Priority پاداش 3-Reward تعرفه، تعرفه گمرکی 4-Tariff انبوه، توده 5-Mass مرحله مهم، نقطه عطف 6-Milestone سرمایه گذاری مشترک ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز