0
محتوای لوازم فنی در ترجمه شفاهی
FanavariOstadEnglish

کاربرد فناوری در ترجمه شفاهی

کاربرد فناوری در ترجمه شفاهی کاربرد فناوری در ترجمه شفاهی : نقش لوازم فنی این لوازم در آموزش ترجمه انگلیسی اساساً جلوگیری از ترکیب پیام‌های زبان مبدأ و مقصد در مجرای شنیداری است. البته مشخص است که لوازم برقی شنیداری-دیداری ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز