0
محتوای قواعد a lot of
ManyMuchAlotofOstadEnglish

کاربرد a lot of ،many ، much در زبان انگلیسی

Much, Many, A lot of کاربرد a lot of ، many ، much در انگلیسی   الف. کاربرد much : اسم غیر قابل شمارش + much   برف زیاد Much snow پول زیاد Much many نان زیاد Much bread شکر ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز