0
محتوای قرارداد به انگلیسی
BusinessTermsOstadEnglish

صحبت درباره ی شرط و شروط قرارداد به انگلیسی

آموزش مکالمه زبان انگلیسی درباره ی شرط و شروط قرارداد: در این بخش از مکالمات تجاری به شرط و شروط هایی که در یک قرار داد شرکت وجود دارد میپردازیم، آموزش های این قسمت عبارت است از:مفاد قرارداد، قرارداد موقت، ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز