0
محتوای فعل کمکی منفی
AuxiliaryVerbsNegativeOstadEnglish

افعال کمکی منفی و سوالی در زبان انگلیسی

در این مقاله به آموزش افعال کمکی منفی و سوالی در بخش گرامر انگلیسی میپردازیم: Auxiliary Verbs Negative افعال کمکی انگلیسی شکل منفی شکل مثبت افعال کمکی مانند must، can ، may و should همراه با شکل ساده فعل به ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز