0
محتوای فروشنده به انگلیسی
Vocab-Industries-19OstadEnglish

درس نوزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس نوزدهم لغات صنعتی و تجاری بازرگانی انگلیسی معنی لغت شبیه سازی کردن/ شبیه سازی 1-Simulate/ Simulation متقابل، دو جانبه 2-Mutual زمان انجام کار، زمان فرآوری (زمان بین تصمیم گیری به ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز