09190865935
0
محتوای فرق بين must و have to
MustHavetoOstadEnglish

کاربرد must و have to در زبان انگلیسی

  کاربرد have to و must در انگلیسی   در این آموزش به بررسی کابرد have to و must درجملات می پردازیم. هر دو ضرورت قوی را بیان می کنند. اما have to در مکالمات رایج تر است. You must ...