0
محتوای عوامل متعدد کیفیت ترجمه شفاهی
KeyfiyatTarjomeOstadEnglish

کیفیت در ترجمه شفاهی

کیفیت عاملی بسیار مهم در ترجمه شفاهی درحالی که کیفیت در آموزش ترجمه انگلیسی - ترجمه شفاهی مسئله ی اساسی در فرایند تخصصی شدن بوده است، سابقه ی تبدیل آن به موضوع تحقیق به سال های 1980 بر می گردد. ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز