0
محتوای ضبط ویدیویی فیلمنامه در پژوهش زبان شناسی
EsalateMatnOstadEnglish

اصالت متن در پژوهش زبان شناسی

اصالت متن در پژوهش زبان شناسی شیوه های گوناگونی برای تایید اصالت متن در آموزش ترجمه زبان انگلیسی پژوهش زبان شناسی و صحت یک اثر نوشتاری پیشنهاد شده و به کار رفته اند. در عصر حاضر از رایانه برای انجام ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز