0
محتوای شرکت دولتی به انگلیسی
DetailCompanyOstadEnglish

صحبت درمورد جزئیات و مشخصات یک شرکت به انگلیسی

https://ostadenglish.com/demo/speaking/Tejarat5.mp4 در این بخش از آموزش مکالمه زبان انگلیسی به بررسی جزئیات و مشخصات یک شرکت به زبان انگلیسی میپردازیم: در این بخش از مکالمات تجاری به توصیف مشخصات یک شرکت میپردازیم، آموزش های این قسمت عبارت است از:شرکت خصوصی، ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز