09190865935
0
محتوای شرکت خصوصی به انگلیسی
DetailCompanyOstadEnglish

صحبت درمورد جزئیات و مشخصات یک شرکت به انگلیسی

جزئیات و مشخصات یک شرکت به زبان انگلیسی: در این بخش از مکالمات تجاری به توصیف مشخصات یک شرکت میپردازیم، آموزش های این قسمت عبارت است از:شرکت خصوصی، شرکت دولتی، مجوز شرکت، قیمت محصولات شرکت، همکاری تجاری، فسخ قرارداد، داد ...