0
محتوای سوالات تاکیدی در انگلیسی
SentenceOstadEnglish

جملات سببی، تعجبی و تاکیدی در زبان انگلیسی

آموزش جملات سببی - تعجبی و تاکیدی در انگلیسی  شکل سببی جملات انگلیسی Causative Case جملات سببی در زبان انگلیسی جملاتی هستند که در آنها شخصی انجام کار را به شخصی دیگر واگذار می کند. I often have my shoes ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز