0
محتوای سانتر کردن به انگلیسی
Vocab-football-C-OstadEnglish

درس دوم لغات فوتبال زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی  CC لغات فوتبال انگلیسی گروه 1-Calcio 1- فوتبال (به زبان ایتالیایی) 2- call off 2- لغو مسابقه 3- referee’s call 3- تصمیم داور 4- cap 4- بازی ملی David Beckham earned his 100th cap against the USA ...