09190865935
0
محتوای ساعت چند به انگلیسی
TimeOstadEnglish

مکالمه انگلیسی در مورد ساعت و زمان | Talk about time

در این بخش به پرسش و پاسخ راجع به ساعت و زمان در مکالمات روزمره پرداخته می شود. این بخش شامل موارد زیر می باشد: پرسیدن ساعت، پرسیدن ساعت حرکت قطار، پرسیدن ساعت شروع فیلم، پرسیدن ساعت رسیدن به مقصد و ...