0
محتوای ساعت چنده انگلیسی
TimeOstadEnglish

مکالمه انگلیسی در مورد ساعت و زمان | Talk about time

https://ostadenglish.com/demo/speaking/TimeOstadEnglish.mp4 در این بخش به پرسش و پاسخ راجع به ساعت و زمان در آموزش مکالمه زبان انگلیسی پرداخته می شود. این بخش شامل موارد زیر می باشد:پرسیدن ساعت، پرسیدن ساعت حرکت قطار، پرسیدن ساعت شروع فیلم، پرسیدن ساعت رسیدن ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز