0
محتوای رضایت بخش به انگلیسی
Vocab-Industries-13OstadEnglish

درس سیزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس سیزدهم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی معنی لغت آزمایش، امتحان، سعی، دادرسی 1-Trial حجم معاملات، گردش مالی 2-Turnover اتحادیه، اتحاد 3-Union آماری 4-Statistical احتمال/ احتمالی 5-Probability/ Probable خرسند کردن/ خشنودی، ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز