0
محتوای رسمی به انگلیسی
Vocab-Industries-15OstadEnglish

درس پانزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس پانزدهم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی معنی لغت اعتصاب کردن، اعتصاب 1-Strike کاهش، تنزل کردن 2-Decline سرکارگر 3-Foreman سلسله مراتب/ سلسله مراتبی/ وابسته به سلسله مراتب و ریاست 4-Hierarchy/ Hierarchical/ ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز