0
محتوای ردیف سازی دست نوشته ها در پژوهش زبان شناسی
VajAvaOstadEnglish

شیوه ی واج نویسی و آوا نویسی در پژوهش زبان شناسی

شیوه ی واج نویسی و آوا نویسی در پژوهش زبان شناسی پژوهشگران زبان شناس در اغلب موارد ناچار می شوند به واج نویسی و آوا نویسی بپردازند تا داده ها را برای تجزیه و تحلیل بیشتر آماده سازند، به ویژه در ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز