0
محتوای دریبل به انگلیسی
Vocab-football-D-OstadEnglish

درس سوم لغات فوتبال زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی  Dd لغات فوتبال انگلیسی گروه 1-darby 1-شهرآورد 2-dark horses 2-تیمی که احتمال پیروزی کمی دارد. Fenerbahce and schalke were dark horses in last season’s champions league. 3-defeat 3-شکست دادن After ten defeats in a row the derby ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز