0
محتوای داستان همسایه بد انگلیسی
bad neighbours

داستان همسایه بد انگلیسی | The bad neighbours

داستان کوتاه همسایه ی بد : The bad neighboursروزی مردی برای پیدا کردن کار از خانه اش بیرون رفت. درحالی که از کنار خانه ی همسایه اش میگذشت، تکه ای کاغذ مهم از جیبش بیرون افتاد. همسایه  ی مرد به طور ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز