0
محتوای داستان طبل ها در فضا انگلیسی
drums in space

داستان طبل ها در فضا انگلیسی | Drums in Space

داستان کوتاه طبل ها در فضا : Drums in Spaceبرندا بونگوس دختر هنرمند و شادی بود که رؤیای بزرگ نواختن طبل در یک ارکستر را در سر داشت. اما یک مانع بزرگ بر سر راهش وجود داشت. او برای اینکه ...