0
محتوای داستان سکه های پدربزرگ به انگلیسی
Grandfather’s coin

داستان سکه های پدربزرگ انگلیسی | Grandfather’s Coins

داستان کوتاه سکه های پدربزرگ : Grandfather's Coinsجولیا با بچه‌های عمو و عمه اش هر ماه برای صرف یک وعده غذای خانوادگی به خانه پدربزرگشان می‌رفتند. آنها همیشه با هیجان منتظر لحظه ای بودند که پدربزرگشان به آنها چند سکه ...