0
محتوای داستان راز سکه گم شده انگلیسی
the mystery of the missing coin

داستان راز سکه گم شده انگلیسی | The Mystery of the Missing Coin

داستان کوتاه راز سکه گم شده : The Mystery of the Missing Coinروزی روزگاری کلاغی که توی جنگل زندگی می کرد فهمید که سکه ی گرانبهایش گم شده است. بنابراین برای یافتن آن از بهترین کارآگاهان جنگل، یعنی خرگوش و موش ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز