0
محتوای داستان جورج و اژدها انگلیسی
George and the Dragon

داستان جورج و اژدها انگلیسی | George and the Dragon

داستان کوتاه جورج و اژدها : George and the Dragonروزی روزگاری شوالیه شجاعی به نام جورج زندگی می‌کرد. جورج سوار بر اسبش از سرزمین‌های زیادی عبور کرده و ماجراهای بسیاری داشت.روزی او به روستای کوچکی رسید و مردی را دید ...