0
محتوای داستان انگلیسی پیرمرد روی ماه
The Old man on the moon(OstadEnglish)

داستان پیرمرد روی ماه به انگلیسی | The Old Man on the Moon

داستان کوتاه پیرمردی روی ماه : The Old Man on the Moonپارکر از همان سنین کودکی همیشه می گفت که می خواهد یک فضانورد شود. اما هر چقدر که مطالعه و کار می کرد و آزمون های مختلف را انجام ...