0
محتوای داستان انگلیسی شاهزاده بدون قصر
The Princess without a Palace(OstadEnglish)

داستان شاهزاده بدون قصر به انگلیسی | The Princess without a Palace

داستان شاهزاده بدون قصر: The Princess without a Palaceروزی روزگاری، در یک قلمروی پادشاهی، یک پیشگویی قدیمی وجود داشت که از شاهزاده ای می گفت که قصری نداشت. این پیشگویی می گفت به محض آنکه شاهزاده قصرش را پیدا کند، ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز