0
محتوای داستان انگلیسی ببری که حیوانات را مسخره می کرد
The Mocking Tiger(OstadEnglish)

داستان ببری که حیوانات را مسخره می کرد به انگلیسی| The Mocking Tiger

داستان ببری که حیوانات را مسخره می کرد: The Mocking Tigerروزی روزگاری ببر قوی، سریع و باهوشی بود که همیشه سایر حیوانات را مسخره می کرد، به ویژه زنبور عسل پشمالو و فیلی را که آهسته راه می رفت و ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز