0
محتوای دارایی به انگلیسی
Vocab-Industries-12OstadEnglish

درس دوازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس دوازدهم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی معنی لغت ورشکسته /  ورشکستگی 1-Bankrupt Bankruptcy دارایی، چیز باارزش و مفید 2-Asset تصویب کردن، موافقت کردن/ تصویب، موافقت 3-Approve Approval بحث کردن/ بحث، ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز