0
محتوای حروف اضافه در زبان انگلیسی
prepositionsOstadEnglish

حروف اضافه انگلیسی در مکالمات روزمره | Prepositions

https://ostadenglish.com/demo/speaking/prepositionsOstadEnglish.mp4 در این بخش به "آموزش حروف اضافه انگلیسی در مکالمه انگلیسی" پرداخته می شود. این حروف اضافه شامل موارد زیر می باشند: بالایِ، پایینِ، جلویِ، پشتِ، کنارِ، رویِ، زیرِ، به طرف چپِ، به طرف راستِ، داخلِ، بینِ سعی شده ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز