0
محتوای حراج کردن انگلیسی
Vocab-Industries-18OstadEnglish

درس هجدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس هجدهم لغات صنعتی و تجاری بازرگانی انگلیسی معنی لغت پیشرفت کردن، رونق یافتن 1-Thrive مفهوم، تصور، معنی کلی/ تصور، اندیشه، ایده 2-Concept/ Conception ارسال، اعزام داشتن 3-Dispatch تاخیر، تعلل 4-Delay ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز