0
محتوای جمله های مقلوب زبانی
EbhamVazheganiOstadEnglish

ابهام واژگانی و ابهام ساختاری در پژوهش زبان شناسی

ابهام واژگانی و ابهام ساختاری در گفتارهای روزمره ی ما ابهام واژگانی و ابهام ساختاری فراوانی وجود دارد. چرا گویشوران زبان فارسی جمله ی "گویا شانه اش شکسته است" را هنگامی که شخصی آنها را در جمعی مورد خطاب قرار ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز