09190865935
0
محتوای جمله با may
MayOstadEnglish

کاربرد may در زبان انگلیسی

بررسی may در زبان انگلیسی در این درس به بررسی معانی و کاربرد may در زبان انگلیسی میپردازیم، پس تا اتمام درس با ما همراه باشید. کاربرد may در انگلیسی: may برای بیان اجازه ورود و خروج به کار می ...