0
محتوای جایگاه حروف اضافه در جملات انگلیسی
PrepositionsOstadEnglish

حروف اضافه در زبان انگلیسی | Prepositions

 آموزش حروف اضافه در زبان انگلیسی Prepositions تعریف شماره1: حروف اضافه در زبان انگلیسی کلماتی هستند که اسامی و ضمایر را با کلمات دیگر پیوند می دهند. تعلق داشتن (به) Belong to برای پیاده روی رفتن Go for a walk ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز