0
محتوای جام قهرمانی اروپا به انگلیسی
Vocab-football-EF-OstadEnglish

درس چهارم لغات فوتبال زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی  Ee لغات فوتبال انگلیسی گروه 1- edge (past) 1- (با اختلاف کمی) از سد تیمی گذشتن 2- early ball 2- توپ را در فضای خالی برای بازیکن هم تیمی فرستادن 3- edges past 3- از سد تیمی ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز