0
محتوای توصیف یک شغل به زبان انگلیسی
BusinessJob1OstadEnglish

صحبت درباره ی شغل به انگلیسی

https://ostadenglish.com/demo/speaking/Tejarat1.mp4 آموزش مکالمه زبان انگلیسی درمورد شغل قسمت اول: در این بخش از مکالمات تجاری به پرسش راجع به شغل میپردازیم، آموزش های این قسمت عبارت است از:نام شغل، نوع شغل، شروع ساعت کاری، پایان ساعت کاری، اضافه کاری، رفت ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز